انتخاب رشته

avatar

انتخاب رشته

سینا در تاریخ شنبه ۱۵ اسفند

برای دانشگاه پیام نور فراگیر کسی که کارمند آموزش پرورش است چه رشته ی مناسب میباشد؟

 • avatar

  پشتیبان 3گام در تاریخ شنبه ۱۵ اسفند

  چون شما کارمند آموزش و پرورش هستید و در مدرسه مشغول به کار هستید بهترین پیشنهادم به شما رشته روانشناسی تربیتی می باشد و در درجه ی دوم رشته ی مشاوره.
  سایت را خوب مطالعه کنید تا در مورد این رشته ها و مواد درسی اطلاعات بیشتری کسب کنید.

 • avatar

  نیلوفر احسانی در تاریخ یک شنبه ۱۹ اردیبهشت

  در زمینه علوم تربیتی رشته هایی مثل مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی
  در رشته های روانشناسی، روانشناسی تربیتی و مشاوره مدارس یا خانواده