برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

انتخاب رشته

avatar

انتخاب رشته

سینا در تاریخ شنبه ۱۵ اسفند

برای دانشگاه پیام نور فراگیر کسی که کارمند آموزش پرورش است چه رشته ی مناسب میباشد؟

  • avatar

    نیلوفر احسانی در تاریخ یک شنبه ۱۹ اردیبهشت

    در زمینه علوم تربیتی رشته هایی مثل مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی
    در رشته های روانشناسی، روانشناسی تربیتی و مشاوره مدارس یا خانواده