قبولی روزانه

avatar

قبولی روزانه

صادق حسینی در تاریخ شنبه ۳۰ مرداد

من رتبه ۱۴۱۹ مهندسی شیمی رو آوردم که آخرین رتبه مجاز روزانه در این رشته هم ۳۲۰۶ هستش…
انتخاب رشتم رو طی یه سری مکاتباتی که با سازمان سنجش داشتم عوض کردم انتخاب رشته جدیدم شامل ۲۹ رشته محل هستش به صورت زیر :
۱-صنایع غذایی امیرکبیر تهران روزانه
۲-صنایع غذایی فردوسی مشهد روزانه
۳-طراحی فرآیند صنعتی بابل روزانه
۴-کاتالیست صنعتی بابل روزانه
۵-جداسازی صنعتی بابل روزانه
۶-محیط زیست سهند تبریز روزانه
۷- فرایند تبریز روزانه
۸- محیط زیست تبریز روزانه
۹-پلیمر تبریز روزانه
۱۰- صنایع غذایی سهند تبریز روزانه
۱۱- محقق اردبیلی روزانه
۱۲- محقق اردبیلی روزانه
۱۳-بوشهر روزانه
۱۴-بوشهر روزانه
۱۵-بوشهر روزانه
۱۶-بوشهر روزانه
۱۷-یاسوج روزانه
۱۸-یاسوج روزانه
۱۹- ایلام روزانه
۲۰-کاشان روزانه
۲۱-کاشان روزانه
۲۲-کاشان روزانه
۲۳-کاشان روزانه
۲۴-کاشان روزانه
۲۵-قوچان روزانه
۲۶- زاهدان روزانه
۲۷- زاهدان روزانه
۲۸- زاهدان روزانه
۲۹- زاهدان روزانه

تمام این ۲۹ تا انتخاب روزانه هستن …
به نظر شما کجاها امکان داره دربیام ؟ اصلا امکان داره دربیام با این رتبه ؟ چون تمام انتخابام روزانه اند …
ضمنا بعضی از شهر ها گرایش هاش یادم نمیومد که بنویسم واستون … به خاطر همین فقط اسم شهر رو نوشتم …
مرسی

  • avatar

    مصطفوی در تاریخ یک شنبه ۳۱ مرداد

    خود محقق صنایع غذایی و اولویت های پایینت رو شانس داری البته زیاد به طراحی فرآیند فکر نکن به جز قوچان.