قبولی ارشد

avatar

قبولی ارشد

بهاره در تاریخ دو شنبه ۱۸ مرداد

سلام ببخشید با 9000 بازرگانی احتمال قبولی در غیرانتفاعی های مشهد هست ؟

  • avatar

    منصوره در تاریخ یک شنبه ۲۴ مرداد

    سلام. بله احتمالش هست.