شهریه دوره مجازی و پردیس خودگردان دانشگاه شیراز در سال 98

تعداد بازدید 709 دفعه

شهریهدوره مجازی و پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان در سال 98 را می توانید در این مطلب ببینید. هزینه دوره های مجازی و پردیس های خودگردان برای تمامی کسانی که انتخاب رشته 98 می کنند اهمیت بسیار زیادی دارد.

شهریه پردیس خودگردان و مجازی دانشگاه شیراز در سال 98

 

شهریه مجازی رشته های فنی مهندسی ،علوم پایه و سایر رشته ها دوره کارشناسی دانشگاه  شیراز  در سال 98

شهریه ثابت  شهریه متغیر
عمومی  پایه و اختیاری  تخصصی آزمایشگاهی  تحقیقی پروژه
2,505,000 209,000 279,000 417,500 1,100,000 1,100,000 1,210,000

شهریه مجازی رشته های علوم انسانی دوره کارشناسی دانشگاه  شیراز  در سال 98

 

شهریه ثابت  شهریه متغیر
عمومی  پایه و اختیاری  تخصصی آزمایشگاهی  تحقیقی پروژه
2,505,000 209,000 279,000 417,500 1,100,000 1,100,000 1,210,000

 

نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98

 

شهریه مجازی رشته های فنی مهندسی ،علوم پایه و سایر رشته ها دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز  در سال 98

شهریه ثابت  شهریه متغیر پایان نامه 
جبرانی پایه اصلی و تخصصی آزمایشگاهی
8,000,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,500,000 3,000,000

 

شهریه مجازی رشته های علوم انسانی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه  شیراز  در سال 98

شهریه ثابت  شهریه متغیر پایان نامه 
جبرانی پایه اصلی و تخصصی آزمایشگاهی
7,000,000 975,000 975,000 975,000 1,200,000 2,625,000

 

نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98

 

شهریه  پردیس رشته های فنی مهندسی ،علوم پایه و سایر رشته ها دوره دکتری دانشگاه  شیراز  در سال 98

مقطع دوره  گروه آموزشی  شهریه برای دوره 4ساله 
دکتری پردیس رشته های مهندسی، کشاورزی، دامپزشکی 927,360,000
رشته های علوم پایه و روانشناسی بالینی  861,120,000

شهریه  پردیس  رشته های علوم انسانی دوره دکتری دانشگاه  شیراز در سال 98

مقطع دوره  گروه آموزشی  شهریه برای دوره 4ساله 
دکتری پردیس سایر رشته ها 728,640,000

نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98

 

مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته ارشد

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد