برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 - انتخاب رشته سراسری و آزاد

تعداد بازدید 146883 دفعه

از آنجایی که در انتخاب رشته کارشناسی ارشد همواره یک سری سوال برای داوطلبان مجاز به انتخاب رشته وجود دارد سعی داریم در این مطلب به برخی از این سوالات پاسخ دهیم. در این مطلب راهنمایی جامع برای انتخاب رشته صحیح ارشد 98 ارائه خواهد شد.

انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98: تغییرات

سال 98، سومین سالیست که انتخاب رشته ارشد، به صورتی متفاوت برگزار می شود. امسال دومین سال است که آزمون سراسری و دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد به صورت یکجا و ادغام شده برگزار می شود و در نتیجه یک کارنامه برای هر دو آزمون برای داوطلبان صادر می شود. علیرغم اینکه یک کارنامه برای هر دو آزمون سراسری و آزاد کارشناسی ارشد صادر می شود، اما انتخاب رشته سراسری ارشد 98مانند انتخاب رشته ارشد 97، جدای از انتخاب رشته آزاد ارشد انجام می شود. با اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد که قرار است در نهم خرداد کارنامه اولیه داوطلبان انتشار یابد، ابتدا انتخاب رشته سراسری انجام می شود و سپس انتخاب رشته دانشگاه آزاد. در سال 97، انتخاب رشته دانشگاه آزاد برای مقطع ارشد یک هفته بعد از انتخاب رشته سراسری انجام شد. با اعلام نتایج و انتشار کارنامه های اولیه آزمون کارشناسی ارشد 98، دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش برای دانشگاههای سراسری، غیرانتفاعی، پیام نور و دوره های مختلف روزانه، شبانه (نوبت دوم)، پردیس خودگردان، مجازی، غیرانتفاعی و پیام نور برای مقاطع کارشناسی ارشد توسط سازمان سنجش در سایت سنجش قرار می گیرد. از آنجایی که انتخاب رشته در هر مقطعی، سختی و چالشهای خود را دارد در این مطلب سعی شده است به تمام سوالات شما در زمینه انتخاب رشته کارشناسی ارشد پاسخ داده شود و یک راهنمایی جامع برای انتخاب رشته برای شما تدوین شود. می توانید دفترچه های انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و دانشگاه آزاد، را از همین صفحه دانلود کنید. 

 

دانلود دفترچه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

 

انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98: فهرست

برای اینکه هر داوطلبی بتواند سریعتر به پاسخ سوالات خود برسد، فهرستی برای شما ایجاد شده است تا بتوانید مطلبی را که می خواهید را سریعتر پیدا کنید.

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

1- تحلیل دقیق کارنامه های کارشناسی ارشد 98 برای انتخاب رشته دقیق و صحیح

2-  شانس قبولی با توجه به رتبه در انتخاب رشته آزمون ارشد 98

3- اولویت بندی صحیح انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98

4- شهریه های دوره های مختلف تحصیلی ارشد 98

5- نوع دوره تحصیلی در مقطع ارشد

6- شیوه تحصیل در مقطع ارشد

7- شرایط اعطای خوابگاه به پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد 98

8- شرایط اعطای وام در مقطع کارشناسی ارشد

9- سهمیه شاگرد اولی و تاثیر آن بر قبولی در مقطع کارشناسی ارشد

10- سهمیه های خاص مانند سهمیه ایثارگری و شانس قبولی در مقطع ارشد

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

1- تحلیل دقیق کارنامه های کارشناسی ارشد 98 برای انتخاب رشته دقیق و صحیح

کارنامه و نتایج اولیه آزمون ارشد 98، به گفته سازمان سنجش در نهم خرداد ماه انتشار می یابد. کارنامه ارشد سازمان سنجش، دارای بخشهایی خواهد بود که دانستن و تفکیک اطلاعات مهم آن به شما کمک می کند تا کار انتخاب رشته کارشناسی ارشد خود را راحت تر انجام دهید.

1- نمره و یا درصد کسب شده برای هر درس:

در کارنامه سازمان سنجش برای آزمون ارشد، نام دروس به ترتیب ذکر شده است و جلوی آن نمره خام آن یا به اصطلاح درصد آن ذکر شده است که فقط برای اطلاع شما می باشد و تعیین کننده رتبه نهایی شماست.

2- جدول کد ضرایب و رتبه ها:

این جدول خود از ستونهای مهم زیر تشکیل می شود:

الف) ستون کد ضریب: براساس دفترچه کارشناسی ارشد سازمان سنجش، گرایشهای مختلف می توانند کد ضریب متفاوتی داشته باشند. اگر دروس و یا ضرایب دروس در گرایشی با گرایش دیگر متفاوت باشد، کد ضریب جداگانه به آنها تعلق می گیرد. مثلا در دفترچه ارشد سازمان سنجش در سال 98 برای رشته ای مثل مدیریت، 11 کد ضریب داریم که دلیل این تعداد کد ضریب، دروس متفاوت و یا ضرایب متفاوت برای دروس می باشد. برای رشته ای مثل عمران اگرچه گرایشهای بسیاری وجود دارد ولی تنها یک کد ضریب دارد، چون همه درسها در آن به صورت مشابه هستند و ضرایب یکسان دارند. این ستون، از این نظر اهمیت دارد که داوطلب کارشناسی ارشد باید بداند که در هر کد ضریب چه رتبه ای به دست آورده است. مثلا در ارشد مجموعه روانشناسی، رتبه اعلامی برای کد ضریب 1 که روانشناسی عمومیست با رتبه اعلامی برای کد ضریب 2 که روانشناسی بالینی است می تواند بسیار متفاوت باشد و با توجه به رتبه، شانس قبولی کم یا زیاد شود.

ب) تراز: تراز نمرات کتبی شما به اضافه تراز معدل موثر، تراز کل شما می شود که تعیین کننده رتبه شما خواهد بود.

ج) رتبه در سهمیه برای دوره های روزانه: سهمیه شما در آزمون کارشناسی ارشد هر چه که باشد، انتخاب رشته شما براساس آن رتبه و در بین هم سهمیه ایهای شما انجام می گیرد. یعنی شما اگر در سهمیه آزاد قرار دارید با سهمیه ایثارگران مقایسه نمی شوید. رتبه در سهمیه مهم ترین عدد موجود در کارنامه ارشد سازمان سنجش است و تعیین کننده شانس قبولی ارشد شما می باشد. یک رتبه در سهمیه برای دوره های روزانه و یک رتبه در سهمیه برای دوره های غیر روزانه برای شما اعلام می شود. برای هر کد ضریب نیز یک رتبه جداگانه برای هر دوره روزانه و غیر روزانه اعلام می شود. مثلا در ارشد رشته شیمی که 7 کد ضریب دارد، برای شما 7 رتبه در سهمیه برای دوره های روزانه و 7 رتبه در سهمیه برای دوره های غیر روزانه اعلام می شود.

د) رتبه کشوری: این رتبه در کارنامه انتشار یافته توسط سازمان سنجش برای کارشناسی ارشد، رتبه شما بدون در نظر گرفتن سهمیه است. مثلا ممکن است رتبه در سهمیه کسی که سهمیه ایثارگری دارد، 300 باشد ولی رتبه کشوری او 10000 شود. رتبه کشوری براساس مقایسه تراز شما با دیگران و بدون دخالت دادن سهمیه ها اعلام می شود.

ه) آخرین رتبه مجاز در سهمیه: منظور آخرین رتبه ایست که سازمان سنجش برای اعلام مجاز بودن داوطلبان، مد نظر قرار می دهد. توجه داشته باشید که آخرین رتبه در سهمیه مد نظر می باشد نه در کل کشور. آخرین رتبه مجاز در سهمیه برای دوره های روزانه و غیر روزانه یکسان نیست و به صورت جداگانه در دو ستون مختلف اعلام می شود. اگر رتبه شما در سهمیه کمتر از این رتبه باشد شما مجاز به انتخاب رشته در آن دوره در ارشد هستید. اصولاً، اکثر داوطلبان برای انتخاب رشته دوره های غیرروزانه مجاز می شوند ولی داوطلبان کمی برای انتخاب رشته دوره های روزانه مجاز می شوند.

و) وضعیت مجاز یا غیر مجاز بودن شما: در این ستون مشخص می شود که آیا شما برای دوره های روزانه و یا غیرروزانه مجاز خواهید بود یا خیر. شما در فرم انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد، اگر مجاز به انتخاب رشته دوره های روزانه نشوید حق انتخاب آنها را ندارید و سازمان سنجش حتی اگر آنها را انتخاب کرده باشید خطا می دهد و اعلام می دارد که شما مجاز به انتخاب رشته دوره های روزانه کارشناسی ارشد نیستید. ممکن است شما در یک کد ضریب مجاز به انتخاب رشته دوره های روزانه باشید و در یک کد ضریب دیگر نباشید، بنابراین در این مورد دقت داشته باشید.

3- کد انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی کارشناسی ارشد: با توجه به اینکه انتخاب رشته سراسری و دانشگاه آزاد در آزمون کارشناسی ارشد به صورت جداگانه برگزار می شود، یک کد به شما داده می شود که در زمان انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد باید آن کد را در سایت انتخاب رشته دانشگاه آزاد وارد کنید.

در زمان انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 که همزمان با اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد 98 در نهم خرداد ماه خواهد بود، 3گام خدمات خود را در هر دو انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری سازمان سنجش و انتخاب رشته دانشگاه آزاد ارائه می کند که این خدمات شامل نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد، مشاوره های تلفنی و حضوری خواهد بود. ضمناً سیستم انتخاب رشته 3گام تنها سیستمی است که به طور کامل انتخاب رشته دانشگاه سراسری و آزاد را پوشش می دهد.

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

9-  شانس قبولی با توجه به رتبه در انتخاب رشته آزمون ارشد 98

انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98یعنی اینکه بدانید با رتبه ای که در آزمون کارشناسی ارشد به دست آورده اید، چه رشته و گرایش و دانشگاهی را در مقطع ارشد براساس قبولیهای ارشد سال 97 قبول می شوید. شانس قبولی شما در کارشناسی ارشد نسبت مستقیمی دارد با رتبه شما در سهمیه به اضافه اولویت بندی انتخابهای رقبای شما در آزمون ارشد که مجاز به انتخاب رشته کارشناسی ارشد شده اند. مثلا ممکن است  داوطلبی که در یک گرایش که رتبه تک رقمی شده است، به گرایشی که رتبه او در آن دو رقمی شده است علاقه نداشته باشد و گرایشی که رتبه او در آن دو رقمیست را در اولویت های اول بچیند. در این صورت جا برای کسانی که به گرایش های متفاوت علاقه دارند باز می شود. مثلا ممکن است به خاطر علاقه وافر داطلبان ارشد مدیریت به ارشد رشته بازرگانی، قبولی در آن با رتبه های بهتری نسبت به کارآفرینی امکان پذیر باشد و در نتیجه شانس قبولی در ارشد کارآفرینی نسبت به بازرگانی برای رتبه های بالاتر خیلی خیلی بیشتر شود. تنها چیزی که در این زمینه به شما کمک می کند، این است که بدانید سال گذشته، دیگران با چه رتبه ای کجا قبول شده اند و سقف رتبه برای قبولی چند بوده است. تنها یک سیستم دقیق کامپیوتری با اطلاعات صحیح و موثق می تواند این اطلاعات را در اختیار شما قرار دهد. بنابراین ما در 3گام، منحصربفردترین و بهترین سیستم نرم افزاری شانس قبولی براساس رتبه را به وجود آورده ایم که عملاً بدون رقیب و با دقت و صحت بالا، کار انتخاب رشته کارشناسی ارشد سال 98شما را براساس شانس قبولی انجام می دهد و ما در 4 سطح قطعی، پر اتمال، خوشبینانه و کم احتمال به شما میگوییم که با توجه به رتبه خود در آزمون کارشناسی ارشد در انتخاب رشته کارشناسی ارشد چه وضعیت و شانس قبولی را خواهید داشت. با اعلام نتایج می توانید از طریق لینک زیر، از دقیق ترین و صحیح ترین نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد بر اساس کد رشته های سازمان سنجش، برای انتخاب رشته ارشد 98 خود استفاده کنید. سیستمی که طی این 5 سال، عملاً اثبات کرده است که بهترین سیستم نرم افزاری با تکنولوژی هوش مصنوعی برای انتخاب رشته و تعیین شانس قبولی ارشد شماست.

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

10- اولویت بندی صحیح انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98

یکی از مهم ترین قسمتهای انتخاب رشته کارشناسی ارشد در سال 98 مانند سالهای گذشته، مربوط به بحث اولویت بندی 100 انتخاب شما در فرم آنلاین انتخاب رشته کارشناسی ارشد می باشد. بحث درباره اولویت بندی بین انتخابهای کارشناسی ارشد بسیار تخصصی می باشد ولی خلاصه وار به مهم ترین نکات آن اشاره می کنیم.

1- اولویت بندی خود را براساس علاقه انجام دهید. مهم نیست که شما در یک کد رشته دانشگاه قبول می شوید یا نه. شما 100 انتخاب دارید که بهتر است هر 100 تای آن را بچینید مگر این که رشته ای که در آزمون کارشناسی ارشد آن شرکت کرده اید تعداد کد رشته های خیلی زیادی نداشته باشد و یا اینکه علاقه مندی شما به یک سری از کد رشته های دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و در نتیجه محدود و زیر 100 تا باشد.

2- دسته بندی انتخابهای خود را در اولویت بندی انتخاب رشته کارشناسی ارشد رعایت کنید. بهترین دسته بندی عبارتست از چیدن 20 درصد انتخاب های اول از انتخابهایی که ایده آل هستند و شانس قبولی در آنها ندارید و یا شانس قبولی شما در ارشد 98 آنها بسیار پایین است. 30 درصد بعدی انتخابها بهتر است شامل انتخابهای خوشبینانه ای باشد که شاید قبل شوید و شاید هم نشوید. 40 درصد بعدی انتخابها بهتر است از بین انتخابهای پر احتمال باشد و در نهایت کار انتخاب رشته خود را با پر کردن 10 درصد از انتخابهایی که قبولی شما در آنها در هر صورتی تضمین شده است به پایان برسانید.

3- اگر در آزمون ارشد 98، هم رشته اصلی را شرکت کرده اید و هم رشته شناور را، باید جوری بین انتخابهای هر دو رشته با توجه به علاقه و رتبه خود توازن ایجاد کنید. البته این کار سخت است و بهتر است این کار یا با یک سیستم نرم افزاری و یا توسط مشاوران بسیار خبره انجام شود.

4- سعی کنید عواملی همچون شهریه، دوری و نزدیکی جغرافیایی، شیوه تحصیل، نوع دوره مورد تحصیل در کارشناسی ارشد، شرایط خوابگاه و وام را نیز در نظر بگیرید تا بتوانید بهترین انتخاب رشته کارشناسی ارشد را بدون پشیمانی برای خود رقم بزنید.

نرم افزار مجازی و آنلاین انتخاب رشته 3گام، علاوه بر این که احتمال قبولی شما را در تمامی انتخابهایی که مجاز به انتخاب رشته در آنها هستید را به شما می دهد، بلکه برای شما اولویت بندی عمومی داوطلبان در سالهای گذشته و همچنین اولویت بندی اختصاصی براساس ماتریس تصمیم گیری و در نظر گرفتن همه عوامل مهم در انتخاب رشته کارشناسی ارشد اعم از کیفیت رشته و دانشگاه و گرایش، دوری و نزدیکی جغرافیایی و شهریه را انجام می دهد و حتی در اوج دقت و نوآوری، انتخاب رشته شناور کارشناسی ارشد و اصلی ارشد شما را نیز اولویت بندی می کند و چون این سیستم براساس جدید ترین کدهای انتخاب رشته سازمان سنجش که در دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش برای کارشناسی ارشد در سال 98 انتشار یافته است، منطبق می باشد، شما می توانید به راحتی این کد ها را در فرم نهایی انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش وارد کنید. بلافاصله بعد از اعلام نتایج اولیه و کارنامه های کارشناسی ارشد، نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد سال 98 با کلیک بر روی لینک زیر در دسترس خواهد بود.

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

 

2- شهریه های دوره های مختلف تحصیلی ارشد 98

یکی از اصلی ترین سوالات، تفاوت بین شهریه ها بسته به نوع دوره و نوع دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد می باشد:
 

هر ساله بین 15 الی 25 درصد افزایش شهریه نسبت به سال گذشته داریم. دانشگاههای سراسری تا سقف 15 درصد و دانشگاههای پیام نور تا سقف 20 درصد و دانشگاههای غیرانتفاعی تا سقف 25 درصد افزایش شهریه دارند.

 

شهریه دوره روزانه: هیچ شهریه ای از شما بابت تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد اعم از متغیر یا ثابت دریافت نخواهد شد. البته در سالهای اخیر، شهریه ای برای واحدهای جبرانی دانشجویان ارشد روزانه قرار داده اند که باعث اعتراض دانشجویان این دوره نیز شده است که مقدار آن از دانشگاه به دانشگاه متفاوت است. یکی از پر سر و صداترین اعتراضها مربوط به دانشگاه شهید بهشتی بود که دلیل آن مقدار زیاد مبلغ این شهریه عنوان شد. در کل در نهایت، توافقی بین دانشگاه و دانشجویان صورت می گیرد.

شهریه دوره نوبت دوم یا شبانه: در این حالت از شما شهریه ثابت و متغیر دریافت خواهد شد که در دانشگاههای بزرگ و معتبر که مدیریت آنها بر عهده هیئت امنای دانشگاه می باشد، شهریه ها را خود دانشگاه تعیین می کند. سایر دانشگاهها براساس مصوبه باید شهریه را اخذ نمایند.

دانشگاههای بزرگ و معتبر: شامل دانشگاههای تهران، شریف، شهید بهشتی، علامه طباطبایی، امیر کبیر، تربیت مدرس، خوارزمی، خواجه نصیر، علم و صنعت، فردوسی مشهد، تبریز، اصفهان، صنعتی اصفهان، شیراز و صنعتی شیراز می باشد.

برای رشته های علوم انسانی: بین 2،500،000 تا 3،000،000 تومان

برای رشته های علوم پایه و فنی و مهندسی: بین 3،000،000 تا 4،000،000 تومان 

توجه داشته باشید که شهریه دانشگاه شهید بهشتی و امیرکبیر حداقل یک الی دو ملیون تومان بیش از این شهریه های اعلامی است.

بنابراین در انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 خود به شدت توصیه می شود که شهریه های دانشگاههای مختلف را بدانید تا زیاد متضرر نشوید.

 

جزئیات دقیق شهریه های ثابت، متغیر و هزینه واحدهای نظری و عملی پایان نامه در زمان انتخاب رشته کارشناسی ارشد سال 98 و طی مشاوره های حضوری و تلفنی اعلام و ارسال خواهد شد.

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

شهریه دوره های مجازی دولتی:

شهریه دوره های مجازی دولتی در مقطع کارشناسی ارشد، برای رشته های علوم انسانی برای کل دوره بین 10 تا 15 میلیون تومان بسته به نوع دانشگاه و برا رشته فنی معندسی و علوم پایه بین 12 تا 20 ملیون تومان خواهد بود. بنابراین دوره چندان ارزانی هم برای تحصیل در ارشد نیست. بوده اند کسانی که فکر می کرده اند دوره های مجازی دولتی در مقطع کارشناسی ارشد، دوره های ارزان قیمتی هستند ولی بعد از ورود به این دوره های مجازی متوجه شده اند که انتخاب رشته کارشناسی ارشد آنها بسیار اشتباه بوده است.

شهریه پردیس های خودگردان:

بسته به نوع دانشگاه این شهریه ها بسیار متفاوت است ولیکن می توان گفت که در دانشگاهی مانند تهران این هزینه برای رشته های انسانی در کل دوره مبلغی بالغ 24 تا 30 میلیون تومان و برای رشته های فنی مهندسی و علوم پایه برای کل دوره حدود 26 تا 35 میلیون تومان خواهد بود.

با کاهش رتبه دانشگاه این مبالغ در کل دوره به 15 تا 25 میلیون تومان سقوط می کنند. البته دانشگاههایی مانند امیرکبیر و شهید بهشتی در این مورد بسیار بیشتر شهریه می گیرند و شهریه انها تا حدود 40 ملیون تومان برای کل دوره می رسد. بنابراین در انتخاب رشته برای کارشناسی ارشد در این زمینه بسیر دقت داشته باشید. در انتخاب رشته خود در نظر داشته باشید که دوره های پردیش خودگردان، گرانترین دئوره تحصیل کارشناسی ارشد می باشد.

شهریه دانشگاههای پیام نور:

ارزانترین و کمترین شهریه در دوران کارشناسی ارشد مربوط به همین تحصیل در دانشگاههای پیام نور است که برای رشته های انسانی به ازای هر ترم بین 1،5000،000 تومان تا 2،000،000 تومان و برای رشته های فنی مهندسی و علوم پایه بین 1،800،000 تومان تا 2،300،000 تومان خواهد بود. بنابریان اگر به دنبال تحصیل ارزانتر با توجه به رتبه بد خود هستید، دانشگاههای پیام نور در کارشناسی ارشد انتخاب خوبی می توانند باشند.

شهریه دانشگاهها و موسسات غیر انتفاعی:

متغیرترین شهریه برای کارشناسی ارشد، مربوط به موسسات غیر انتفاعیست. این شهریه از دانشگاهی به دانشگاهی دیگر بسیار متفاوت می شود. به طور میانگین برای ارشد رشته های علوم انسانی بین 1،700،000 تومان تا 2،200،000 تومان و برای ارشد رشته های علوم پایه و فنی و مهندسی بین 2،000،000 تومان تا 3،000،000 تومان خواهد بود. موسسات غیر انتفاعی، کیفیتهای بسیار متفاوتی دارند و به همین خاطر شهریه های آنها بسیار متفاوت است. بنابراین سعی کنید علاوه بر شهریه، به کیفیت تحصیل نیز در انتخاب رشته کارشناسی ارشد خود اهمیت دهید.

شهریه دوره مجازی ویژه شاغلین:

تقریبا شهریه آن با دوره مجازی دولتی در یک سطح قرار دارد ولی در برخی دانشگاهها، تا حدود 20 درصد بیشتر از شهریه دوره های مجازی دولتی ارشد می باشد. در نظر داشته باشید که در انتخاب رشته ارشد خود، اگر شاغل نیستید و سوابق بیمه ای ندارید به سراغ انتخاب این دوره ها نروید.

با توجه به حساسیت انتخاب رشته کارشناسی ارشد و وجود عواقب مالی سنگین و البته بعضی اوقات غیر قابل جبران، بهتر است از مشاوره های تخصصی در اولویت بندی خود استفاده کنید.

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

 

3- نوع دوره تحصیلی در مقطع ارشد

یکی از این سوالات تفاوت بین دوره های مختلف تحصیلی در کارشناسی ارشد می باشد. این دوره ها به قسمتهای زیر طبقه بندی می شود:

 1. دوره روزانه: بهترین حالت قبولی در کارشناسی ارشد این دوره می باشد که از شما هیچ شهریه ای برای تحصیل دریافت نمی شود و عملا تحصیل شما رایگان خواهد بود. پس از اخذ مدرک در این دوره، شما تعهد خدمت در کشور را خواهید داشت که به ازای هر ترم تحصیلی می بایست یک سال تعهد خدمت داشته باشید. کسانی که تصمیم دارند برای دکترا برای خارج از کشور اقدام کنند باید هزینه این تعهد را بدهند و یا به قولی مدرک خود را آزاد کنند تا امکان ترجمه و ارسال مدارک برای دانشگاههای خارج از ایران فراهم گردد.
 2. دوره نوبت دوم یا شبانه: در مدرک شما قید نمی شود که در دوره شبانه یا نوبت دوم پذیرفته شده اید و عیناً مدرک دوره روزانه به شما تعلق می گیرد با این تفاوت که شما باید شهریه تحصیل در دانشگاههای سراسری را پرداخت کنید. از آنجایی که شما هزینه تحصیل را پرداخته اید، تعهدی برای خدمت در کشور به ازای ترم های تحصیلی خود نخواهید داشت.
 3. مجازی: در انتخاب رشته کارشناسی ارشد خود در سال 98 در نظر داشته باشد که تحصیل در دوره های مجازی، یعنی تحصیل از طریق ارتباط آنلاین. امتحانات شما اما در محلی که دانشگاه اعلام می کند و به صورت حضوری برگزار می شود.
 4. پردیس خودگردان: برخی از دانشگاههای سراسری خیلی خوب و بعضاً متوسط سراسری، یک سری دانشکده با عنوان پردیس تأسیس کرده اند. پیشتر عنوان این دوره "بین الملل" بود. شما ملزم به حضور در کلاسها هستید و تفاوت آن با دوره مجازی و نیمه حضوری شهریه بسیار بالاتر و البته حضور فیزیکی شما در کلاس می باشد.

داشتن اطلاعات درباره شیوه تحصیل در کارشناسی ارشد به شما کمک می کند تا به خاطر بی اطلاعی از نوع تحصیل دچار اشتباه در انتخاب رشته کارشناسی ارشد خود نشوید. در واقع وجود مشاور در این زمینه به شما کمک کی کند تا بدون خطا انتخاب رشته کارشناسی ارشد خود را با موفقیت انجام دهید.

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

4- شیوه تحصیل در مقطع ارشد

شیوه آموزشی یکی دیگر از سوالات مهم داوطلبان است.

آموزشی-پژوهشی: در انتخاب رشته کارشناسی ارشد خود باید بدانید که در این حالت، هم واحدهای عملی و هم نظری و هم پایان نامه وجود خواهد داشت و کاملترین شیوه آموزشی می باشد. برای ادامه تحصیل در دکترا این شیوه، بهترین نوع می باشد و از نظر اعتبار، معتبرترین می باشد.

آموزش محور: در این دوره، پایان نامه و واحدهای عملی وجود ندارد و واحدهای ارائه سمینار در آن وجود خواهد داشت و عملا این دسته شانس پایینی برای گرفتن دکترا خواهند داشت. 2 تا 4 واحد سمینار (تحقیقات نظری و تئوریک) را شامل خواهد شد.

پژوهشی: واحد های آنها بیشتر عملی خواهد بود و تنها 6 تا 10 واحد درسی نظری خواهند داشت و پایان نامه برای آنها بسیار پر رنگ تر می باشد. این گروه نیز با توجه به نوع مقالات و پایان نامه پژوهشی-عملیاتی خود شانس برای دکترا خواهند داشت.

 

مقایسه نرم افزارهای انتخاب رشته کارشناسی ارشد

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

5- شرایط اعطای خوابگاه به پذیرفته شدگان ازمون کارشناسی ارشد 98

وضعیت خوابگاه در دوره های مختلف به چه حالت خواهد بود؟

دوره های روزانه کارشناسی ارشد از طرف دانشگاههای سراسری تعهد اعطای خوابگاه دارند ولیکن برای دوره های نوبت دوم و یا شبانه با توجه به ظرفیت خالی دانشگاه، خوابگاه تعلق می گیرد و در مورد دوره های مجازی اساسً نیازی به خوابگاه وجود ندارد و در مورد پردیس های خودگردان در صورت داشتن امکانات خوابگاهی، خوابگاه تعلق می گیرد که البته هزینه خوابگاه برای این دوره ها از همه دوره ها بیشتر می باشد. بنابراین به طور کامل شرایط اعطای خوابگاه را بدانید تا هزینه بسیار سنگینی را به خاطر محل ماندن خود برای تحصیل متحمل نشوید.

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

 

6- شرایط اعطای وام در مقطع کارشناسی ارشد

وضعیت اعطای وام در دانشگاههای سراسری بعد از انتخاب رشته کارشناسی ارشد و قبولید رمقطع ارشد به چه صورت خواهد بود؟

اصولا تسهیلاتی که صندوق رفاه دانشجویی برای دانشجویان کارشناسی ارشد در نظر می گیرد و به صورت وام های ترمی و یا سالیانه به آنها می دهد مختص دوره های روزانه و شبانه (نوبت دوم) می شود و کمتر برای دوره های مجازی و پردیس خودگردان چنین امکانی در نظر گرفته می شود و قاطعانه دانشگاهها در مورد پردیسهای خودگردان اعطای وام را در نظر نمی گیرند.

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

7- سهمیه شاگرد اولی و تاثیر آن بر قبولی در مقطع کارشناسی ارشد

سهمیه شاگرد اولی کارشناسی در قبولی کارشناسی ارشد چگونه حساب می شود و چگونه به دانشگاهها اعلام می گردد؟

هر دانشگاه و موسسه آموزش عالی ملزم است تا برترین دانشجوی خود را در هر رشته و دوره در زمان مقرر به سازمان سنجش اعلام کند. طریقه اعمال این سهمیه قدری پیچیده است و بدین طریق محاسبه می شود.

 1. اگر رشته ای 1تا 4 نفر پذیرش داشته باشد، یک نفر آن با سهمیه شاگرد اولی پذیرفته خواهد شد.
 2. اگر رشته ای 5 تا 9 نفر پذیرش داشته باشد، دو نفر با سهمیه شاگرد اولی پذیرفته خواهد شد.
 3. اگر رشته ای بیش از 9 نفر پذیرش داشته باشد، سه نفر سهمیه پذیرش شاگرد اولی خواهد داشت.

نحوه قبولی به این حالت است که اگر کسی با همان رتبه اصلی در آزمون کارشناسی ارشد پذیرفته شود، سهمیه شاگرد اولی او محاسبه نخواهد شد. به عنوان مثال فردی با رتبه 3 که شاگرد اول دوره خود نیز بوده است، با همان آزمون و درصدها در دانشگاه تهران پذیرفته می شود و سهمیه شاگرد اولی به رتبه های بعد از او تعلق خواهد گرفت. اگر رتبه شاگرد اول دوره به آخرین رتبه قبولی با آزمون نخورد و فاصله داشته باشد سهمیه شاگرد اولی مقایسه و پذیرش او تأیید می شود.

ضمناً زمانی سهمیه شاگرد اولی در انتخاب رشته کارشناسی ارشد محاسبه خواهد شد که حداقل داوطلب به 90% حد نصاب آخرین رتبه رسیده باشد. کسانی که مجاز به انتخاب رشته کارشناسی ارشد نمی شوند، چنین سهمیه ای را نخواهند داشت و تنها در دانشگاه لیسانس خود بدون آزمون می توانند پذیرفته شوند.

انتخاب رشته کارشناسی ارشد با وجود سهمیه شاگرد اولی ظرافت های بسیار خاصی دارد که بهتر است حتما با کمک یک مشاور تخصصی با دانش کامل در این زمینه انجام شود.

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

 

8- سهمیه های خاص مانند سهمیه ایثارگری و شانس قبولی در مقطع ارشد

سهمیه های خاص در انتخاب رشته کارشناسی ارشد چگونه در قبولی تأثیر خواهند داشت؟

سهمیه رزمندگان و ایثارگران تا 20% ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد را به خود اختصاص می دهند و شرط آن علاوه بر دارا بودن شرایط رزمندگی و یا ایثار گری کسب حد نصاب حداقل 70 درصد برای ایثارگران و حداقل 80 درصد برای رزمندگان می باشد. در واقع نمره آنها نباید کمتر از 70 تا 80 درصد کل نمره آخرین فرد مجاز باشد.

در واقع می توان این 20 درصد را اینگونه تعبیر نمود که از هر 10 نفر پذیرش، دو نفر با این سهمیه وارد دانشگاه خواهند شد. 

سهیمه جدیدی با نام سهمیه 5 درصد نیز در سال گذشته برای کنکور سراسری به وجود امد که این سهمیه برای کارشناسی ارشد نیز قرار است اعمال شود. در نر داشته باشید که تاثیر این سهیه زیاد تفاوتی را در قبولی کارشناسی ارشد ایجاد نمی کند و تنها قدری قبولی شما را بهتر می کند.

عملاً یکی از سخت ترین نوع انتخاب رشته ها مروبط به انتخاب رشته کارشناسی ارشد در سهمیه های ایثارگران می باشد که گاهی اوقات بدون وجود یک مشاور کاملاً مسلط امکان پذیر نخواهد بود.
 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید
 • تصویر فرد

  ثنا‏ - 97/10/9

  سلام من دانشجوي كارشناسي هستم و به كنكور ارشد ٩٨ ثبت نام كردم،و درسم دي ماه ٩٨ تمام ميشه فارغ ميشم
  اگه كنكور قبول بشم،ميتونم اونو حفظ كنم

 • تصویر فرد

  Davood‏ - 97/10/9

  سلام من دانشجوي كارشناسي هستم و به كنكور ارشد ٩٨ ثبت نام كردم،و درسم دي ماه ٩٨ تمام ميشه فارغ ميشم
  اگه كنكور قبول بشم،ميتونم اونو نگهدارم از بهمن كه فارغ شدم ثبت نام كنم ارشد بخونم؟

 • تصویر فرد

  HOMAYOUN‏ - 97/10/9

  سلام من ميخوام ارشد رو حسابرسي بخونم،مدرك كارشناس ام حسابداري هست.از شما ميخواستم بپرسم كه براي ارشد حسابرسي بهتره بخونم يا حسابداري؟
  كدوم يكي از اين دو بهتره؟ و اينده كدوم رشته بهتره؟
  راهنمايي كنين ممنون ميشم

 • تصویر فرد

  مهسا‏ - 97/6/26

  سلام ببخشید میشه لطفا به سوال من جواب بدین
  من امسال در کنکور ارشد پرستاری از سهمیه ۲۵درصد ایثارگران استفاده کردم و رتبه ام در همه ی گرایش ها بین ۱۲۰۰ تا۱۳۰۰ شده و رتبه در سهمیه هم بین ۲۵ تا ۲۷ شده
  میخواستم ببینم اصلا احتمال قبولی در رشته های روزانه هست؟

 • تصویر فرد

  mary‏ - 97/6/13

  سلام امکانش هست بعد از کارنامه ی نهایی و امکان پذیرش در اولویت های بعدی, اولویت بعدی رو ثبت نام کرد؟ من تبریز قبول شدم می خوام یه شهرستان دیگه برم

 • تصویر فرد

  محمد حیدری‏ - 97/6/12

  یه سوال اگه میشه لطفا جواب بدین.
  در مقطع ارشد امکان تغییر دانشگاه و رشته ای که قبول شدی هست یا نه.؟ اگه هست راهش چیه

 • تصویر فرد

  حانیه زارعی‏ - 97/6/5

  سلام من با استفاده از سهمیه 25 درصدی ایثارگران رتبه66 در رشته روانشناسی بالینی را آورده ام میخواستم امکان قبولی من در تهران هست یا خیر؟ممنون

 • تصویر فرد

  مهرنوش‏ - 97/5/28

  سلام وقتتون بخیر من برای کنکور ارشد هر دو کنکور وزارت علوم و بهداشت شرکت کردم در علوم رتبم900شد ایا احتمال قبولی شبانه الزهرا دررشته های زیست و بیوشیمی دارم؟و در بهداشت با سهمیه5درصدی ایثارگری رتبه83شدم کجاها احتمال قبولی دارم؟

 • تصویر فرد

  اسماعیل بیگی ‏ - 97/5/22

  با سلام و خسته نباشید من در ازمون ارشد علوم پزشکی رشته رفاه اجتماعی رتبم ۱۰ شده خواستم بدونم تعداد پذیرش برا این رشته چند نفر و تعداد شرکت کنندگان این رشته چند نفر بوده اند از جواب دهی شما پیشاپیش سپاس گذارم .

 • تصویر فرد

  فاطمه نشتایی‏ - 97/5/20

  سلام
  من انتخاب رشته سراسری و انجام دادم میخواستم برای دانشگاه ازاد با ازمونم انتخاب رشته کنم میخواستم بدونم باید کدرشته های دانشگاه ازاد. ت. همون انتخاب رشته سراسری وارد میکردم؟

 • تصویر فرد

  جواد‏ - 97/5/19

  ایا با رتبه ۱۳۰ حقوق تجارت بین الملل و۱۶۰ حقوق تجاری اقتصادی امکان قبولی که همه در تهران هستند وجود دارد؟

 • تصویر فرد

  لیلا‏ - 97/4/30

  سلام با رتبه 16000 ارشد عمومی کدوم شهرها شانس دارم لطفاااا جواب بدین مرسی

 • تصویر فرد

  آقابابایی‏ - 97/4/15

  سلام
  لطفا بگید آزاد ویرایش نداره؟ من اشتباهی انتخاب کردم حالا باید چیکارکنم؟؟؟؟؟؟؟

 • تصویر فرد

  قاسمی‏ - 97/4/14

  سلام میخاستم بدونم با رتبه ۴۴۷ در سهمیه آزاد. شبانه سازه یا زلزله تهران یا امیرکبیر یا روزانه زلزله علم و صنعت یا خاک خواجه نصیر کدوم یکی شانس پذیرش بیشتری دارم

 • تصویر فرد

  الی‏ - 97/4/14

  سلام تورو خدا جواب من و بدید واقعا استرس دارم و حالم بده، من با سهمیه ۵ درصد رتبه ۶۹ مدیریت دولتی و تراز ۴۲۰۰ شدم، آخرین رتبه مجاز ۷۰۰ هست، می‌خواستم بدونم میتونم شبانه های دانشگاه های تهران ، بهشتی، علامه رو قبول بشم، ظرفیت برای هر کد رشته ۵ نفر بوده، خواهش میکنم زود جواب بدید همچنین برام مصاحبه دانشگاه شاهد اومده، ممنون!

 • تصویر فرد

  سونیا ‏ - 97/4/12

  سلام. من رشته حسابداری هستم کارشناسی. میخوام برای ارشدم دانشگاه تهران اقتصاد و بانکداری بخونم. رتبه م باید چند باشه؟

 • تصویر فرد

  عبدالرضا‏ - 97/4/7

  با سلام‌ و خدا قوت
  آیا با رتبه ۳۰۴ رشته زیست جانوری
  گرایش بیو سیستماتیک امکان قبولی در روزانه و شبانه چه دانشگاه هایی رو دارم .
  پیشاپیش از لطف نظرتون ممنونم

 • تصویر فرد

  ف-الف‏ - 97/4/2

  سلام خسته نباشین-من تو آزمون کارشناسی ارشد شرکت کردم اما متاسفانه تو سایت سازمان سنجش هیچ اطلاعاتی مبنی بر دفترچه دانشگاه آزاد وجود نداره اصلا دفترچه دانشگاه آزاد اومده؟

 • تصویر فرد

  خانم پور واحدی‏ - 97/4/3

  سلام بله دفتر چه آزاد اومده
  میتونید از طریق نرم افزار انتخاب رشته ما اقدام به انتخاب رشته کنید
  http://final.3gaam.com/
  فقط سایت آزاد هنوز باز نشده برای ارسال کد رشته 

 • تصویر فرد

  ناصر‏ - 97/3/21

  سلام. وقت شما بخیر. من کارشناسی عمران دارم برای ارشد میخوام هوافضا شرکت کنم .لطفا منابعی که عقب ماندگی من رو نسبت به بچه های مکانیک جبران کنه ومن بتونم با اونها نتیجه بگیرم رو برای من معرفی بفرمائید.واقعا قصد خوندن دارم.متشکرم

 • تصویر فرد

  حسین‏ - 97/3/20

  با رتبه 1900میشه روزانه قبول شد؟مهندسی شیمی

 • تصویر فرد

  رونيكا‏ - 97/3/19

  سلام رتبه من در رشته برنامه ريزي شهرى و منطقه اى و مديريت شهرى ٢١٩٣شده ممكنه شبانه قبول بشم؟

 • تصویر فرد

  gandom‏ - 97/3/17

  سلام .میخواستم بدونم با رتبه ۵۰۰۰برق دانشگاه گلستان گرگان قبول میشم؟ ظرفیتش ۶ نفره

 • تصویر فرد

  یعقوب رحمانی‏ - 97/3/15

  سلام بارتبه ۷۳گرایش حقوق عمومی که ۱۵۱ نفرروزانه برمیداره میخوام دانشگاه تبریزقبول بشم احتمال قبولیم چنددرصده

 • تصویر فرد

  سمیه‏ - 97/3/15

  سلام خسته نباشید.با رتبه ۱۱۹۳ و رتبه شاگرد اولی آی تی شبانه می یارم

 • تصویر فرد

  قاسم حسینی ‏ - 97/3/14

  سلام خسته نباشی .با رتبه 8500 در ارشد حقوق جزا دانشگاه آزاد قبول میشم و 60000 تا هم مجاز شدن .اگه میشم نظرتون در مورد قم چیه اینجا قبول میشم ؟

 • تصویر فرد

  فاا فاااا‏ - 97/3/14

  سلام ارشد شیمی شبانه اهواز بهتره یا پیام نور اهواز؟کدوم کم هزینه تره؟اصلا چقد هزینشون فرق داره لطفااااااااا کمک کنین ممنون.......

 • تصویر فرد

  رها‏ - 97/3/14

  سلام وقت بخیر
  به نظر شما برای هیئت علمی شدن غیرانتفاعی علم و فرهنگ بهتره یا پردیس های خود گردان تهران و بهشتی؟
  ممنونم

 • تصویر فرد

  رویا ‏ - 97/3/13

  سلام با رتبه 7445روانشناسی عمومی شانس قبولی در غیر انتفاعی و آزاد دارم ؟ کجاها احتمال قبولی دارم ؟

 • تصویر فرد

  ف‏ - 97/3/13

  سلام خسته نباشید میشه راهنمایی بفرمایید که از نظر بازار کار گرایش های شیمی به ترتیب اولویت کدامند؟{تجزیه و پلیمر و فیتو شیمی و نانو و آلی و معدنی و شیمی فیزیک }

 • تصویر فرد

  ع‏ - 97/3/13

  سلام میخواستم بدونم با سهمیه ازادگی یا جانبازی 25 درصد و بالاتر میتونم دانشگاه ازاد خوراسگان حسابداری بیارم؟

 • تصویر فرد

  زهرا‏ - 97/3/13

  خیلی بده که سایتتون در رابطه با انتخاب رشته هنر چیزی نداره

 • تصویر فرد

  خانم پور واحدی‏ - 97/3/30

  سلام دوست عزیز توی  رشته های گروه هنر معماری و برنامه ریزی شهری رو داریم 
  ولی متاسفانه امسال قادر به ارائه خدمات رشته دیگهر هنر رو نداریم

 • تصویر فرد

  Riza‏ - 97/3/11

  سلام... رتبه در سهمیه یعنی فقط رتبه بین کسایی که سهمیه داشتن یا کل نفرات؟
  سهمیه 5 درصدی دارم

 • تصویر فرد

  علیرضا‏ - 97/3/11

  سلام بارتبه ۱۱۷باسهمیه منطقه ۳ورتبه۱۲۹بدون سهمیه میشه دانشگاه دولتی قم برای ارشدفقه وحقوق قبول شد؟؟؟

 • تصویر فرد

  Ati‏ - 97/3/11

  سلام با رتبه ۱۷۴ اقتصاد دانشگاه تهران شبانه شانسی دارم؟

 • تصویر فرد

  مهدی‏ - 97/3/11

  سلام من در رشته مدیریت ارشد در دوره غیر روزانه و دانشگاه آزاد اسلامی مجاز شدم آیا میتوانم در نوبت دوم انتخاب رشته کنم یا خیر

 • تصویر فرد

  fahime‏ - 97/3/11

  سلام با رتبه 1719رشته پژوهش هنر زاهدان شبانه میارم

 • تصویر فرد

  شیوا کرمی‏ - 97/3/11

  سلام
  لطفا آخرین رتبه قبولی ارشد رشته علوم جغرافیا کد ضریب 3 شبانه دانشگاه تبریز رو لطف کنید ممنون میشم

 • تصویر فرد

  شیوا کرمی‏ - 97/3/11

  سلام من ارشد رشته علوم جغرافیایی رتبه 170 آوردم بنظرتون میتونم شبانه تبریز قبول شم؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 • تصویر فرد

  Zahra‏ - 97/3/11

  سلام. من تو آزمون ارشد سهمیه پنج درصد زدم و رتبم ۷۹ شده ولی الان میبینم ظرفیت همه دانشگاه ها برای رشته آموزش زبان زیر بیست نفر هست. یعنی من هیچ شانسی برای قبولی ندارم؟

 • تصویر فرد

  هلما‏ - 97/3/10

  سلام خسته نباشید.....ببخشید مگه واسه انتخاب رشته ملاک رتبه در سهمیه نیست؟؟؟؟پس چرا تو درفترچه راهنمای انتخاب رشته نوشته شده گزینش در انتخاب رشته با توجه ب نمره کل داوطلب و معدل موثر لحاظ میشه؟؟؟آخرش ما باید با توجه ب رتبه در سهمیه انتخاب رشته کنیم یا رتبه بدون سهمیه؟؟؟

 • تصویر فرد

  farshid‏ - 97/3/10

  با رتبه ۱۸۷۰ شبانه باهنر گرایش سیستم امکان داره ؟

 • تصویر فرد

  Behnosh Mohammady‏ - 97/3/10

  سلام من رتبه 23000 ارشد حسابداری مجاز شدم با سهمیه ایثارگری احتمال قبولی چه دانشگاهی رو دارم اخرین نفر قبولی 31000

 • تصویر فرد

  مهسا‏ - 97/3/10

  سلام... وقت بخیر
  رتبه ی من توی گرایش نرم افزار با سهمیه ی ایثارگری 5 درصد 161 شده و بدون سهمیه 2170 ، بنظرتون دانشگاه های دولتی تهران(روزانه یا شبانه) قبول میشم؟

 • تصویر فرد

  تبنا‏ - 97/3/10

  سلام من با سهمیه5 درصد شدم 100 چقدر امکان قبولیم هست؟

 • تصویر فرد

  فاطمه‏ - 97/3/10

  سلام من با رتبه ٦٠٠ جانوري
  غيرانتفاعي هاي تهران يا اطرافش رو مي تونم بزنم؟

 • تصویر فرد

  ن.م‏ - 97/3/10

  سلام
  با رتبه ی 278 سهمیه ( ایثارگران 5 درصد)رشته مدیریت دولتی روزانه کجا و چطور میشه قبول شد؟

 • تصویر فرد

  میثم رامش‏ - 97/3/9

  باسلام
  من سوال این بود رتیه خوب نشده ولی میخوام انتخاب رشته کنم اگه دانشگاه غیرانتفاعی قبول بشم و نخوام برم مشکلی برای سال اینده که بخوام دوباره کنکور بدم مشکلی پیش نمی یاد؟
  باتشکر از سه گام

 • تصویر فرد

  نسترن‏ - 97/3/9

  منظور از مجاز بودن در ستون دوره های غیر روزانه و دانشگاه آزاد اسلامی چیه؟شامل پیام نورم میشه؟

 • تصویر فرد

  ن خ‏ - 97/3/9

  منظور از مجاز بودن در ستون دوره های غیر روزانه و دانشگاه آزاد اسلامی چیه؟شامل پیام نورم میشه؟

 • تصویر فرد

  میثم رامش‏ - 97/3/9

  باسلام
  من سوال این بود رتیه خوب نشده ولی میخوام انتخاب رشته کنم اگه دانشگاه غیرانتفاعی قبول بشم و نخوام برم مشکلی برای سال اینده که بخوام دوباره کنکور بدم مشکلی پیش نمی یاد؟
  باتشکر از سه گام

 • تصویر فرد

  Y‏ - 97/3/9

  سلام من رتبه بدون سهمیه ۴۷۷ و رتبه در سهمیه ۳۰ کسب کردم آیا تهران روزانه قبول میشم رشته آمار و کاربردها

 • تصویر فرد

  Ati‏ - 97/3/9

  سلام اقتصاد رتبه ۱۷۴ تهران چه دانشگاه هایی قبول میشم؟

 • تصویر فرد

  راضیه سلگی‏ - 97/3/3

  سلام
  ببخشید میخواستم بدونم با چه رتبه ای دانشگاه مجازی علم و صنعت رشته مخابرات سیستم میشه قبول شد؟

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 97/3/5

  کدوم شاخه ارشد مخابرات منظورتونه؟ ارشد مخابرات سیستم یا ارشدمخابرات میدان و موج؟

 • تصویر فرد

  محمدرضا کوشانی‏ - 97/2/4

  سلام خسته نباشید
  می خواستم ببینم مدارک دانشگاه پردیس معتبر هستش مثل دانشگاه دولتی .
  مدارک دانشگاه ازاد علوم تحقیقات ارزش بیشتر هستش یا پردیس بهشتی
  با تشکر

 • تصویر فرد

  مهران محمدزاده‏ - 96/12/2

  سلام
  آخرین رتبه ی قبولی ارشد برق دانشگاه های علوم تحقیقات تهران و دانشگاه های آزاد خوده شهر تهران تا چنده ؟ با تکمیل ظرفیت طبق کنکور ۹۶

 • تصویر فرد

  وکیلیان‏ - 96/11/30

  باسلام.خواستم بدونم ظرفیت پذیرش دانشگاه ازاد واحد مشهد در رشته برنامه ریزی شهری و منطقه ای(زیرگروه هنر) چند نفر هست؟ و اینکه برای قبولی در این دانشگاه چه رتبه ای باید کسب کرد و شهریه چه مبلغی است؟

 • تصویر فرد

  داوطلب دوره مجازی ‏ - 96/11/13

  سلام و عرض ادب.
  با چه رتبه ای میشه کارشناسی ارشد مجازی روانشناسی عمومی دانشگاه تهران قبول شد

 • تصویر فرد

  هدا‏ - 96/10/20

  سلام ممنون از متن خوب و کاربردیتون عالی بود

 • تصویر فرد

  مجید‏ - 96/8/20

  سلام
  بنده در رشته علومواجتماعی با مدرک لیسانس فارغ تحصیل شدم ایا اماکانش هست بتونم در رشته پرستاری واسه ارشد ادامه تحصیل بدم ؟

 • تصویر فرد

  ن/فيروزي‏ - 96/8/5

  سلام
  بين دانشگاه ازاد و مؤسسات غير انتفاعي از نظر مدرك كدام يك از درجه و اعتبار بيشتري برخوردار هستند
  باتشكر

 • تصویر فرد

  ن-ف‏ - 96/8/5

  سلام
  بين ازاد و غير انتفاعي كدوم يك از درجه اعتبار بيشتري برخوردار هستند
  باتشكر

 • تصویر فرد

  سهند‏ - 96/7/22

  سلام هزینه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش جزا در دانشگاه پردیس شیراز و مجازی شیراز هر کدومش چند هست؟ و مدرک کدام معتبر تر هست؟ و یه سوال دیگه، فرق این مجازی جزا با واحد الکترونیکی جزا چیه؟ ممنون

 • تصویر فرد

  نوری‏ - 96/7/20

  سلام دانشجوری ارشد تربیت بدنی مدیریت بازاریابی در ورزش دانشگاه الزهراتهران هستم.وردودی مهر۹۶.جابجایی قبول میکنم با دانشجوی ارشد رازی کرمانشاه باهمین گرایش

 • تصویر فرد

  شهرزاد‏ - 96/7/11

  سلام با رتبه۴۱۰۰احتمال قبولی پژوهش هنر ازاد تهران چقدره؟!؟

 • تصویر فرد

  رويا‏ - 96/7/5

  سلام ميخواستم بدونم بيج فعال سهمي تو ارشد داره يا ن

 • تصویر فرد

  Reyhane‏ - 96/7/4

  سلام ببخشید من ارشد قبول شدم دولتی روزانه ولی یسری از درسای کارشناسیم مونده ک این ترم باید پاس کنم یعنی نه ترمه شدم چیکار باید بکنم؟

 • تصویر فرد

  سالار‏ - 96/6/25

  سلام . من اگه تو یه رشته ی روزانه تبت نام کنم میشه بازم تکمیل ظرفیت بزنم؟ ممنون

 • تصویر فرد

  خانم پور واحدی‏ - 96/6/26

  سلام بله میتونید ففقط حواستون باشه اگر رشته ای توی تکمیل ظرفیت پذیرش بشید قبولی اولیه لغو می شود پس ی انتخاب رشته دقیق انجام بدید

 • تصویر فرد

  جمال علیخانی‏ - 96/6/20

  سلام؛؛من علیخانی هستم انتخاب رشته ارشد انجام دادم و الویت دوم قبول شدم ولی الان پشیمون هستم و میخوام الویت سوم ادامه تحصیل بدم؛؛چکار باید بکنم ؟؟؟

 • تصویر فرد

  نرگس‏ - 96/6/14

  .سلام هزینه ی امسال کار شناسی ارشد شبانه مهندسی کشاورزی چقدره وآیا نسبت به آزاد ارزش داره

 • تصویر فرد

  شیدا‏ - 96/6/13

  سلام تورو خدا کمکی کنید بهم .اول از همه شاخه علوم تربیتی شبانه بهشتی چقدر درمیادشهریه اش؟و اینکه باید همه رو یکجا موقع انتخاب خواهندپرداخت کنیم؟؟؟
  سوال بعد اینکه امکان تغییر انتخاب هست من ارشد بهشتی شبانه قبول شدم انتخاب بعدیم علامه بود و اون هم شبانه میخوام ببینم میشه تغییر بدم برم علامه ؟

 • تصویر فرد

  خانم پور واحدی‏ - 96/6/13

  سلام جدول شهریه های رو میتونید از لینک زیر ببینید
  http://3gaam.com/notification/2433/
  سوال دومت بستگی به دانشگاه داره برای دریافت شهریه
  سوال سوم هم توی مقطع ارشد این کار تقریبا ناممکن هست

 • تصویر فرد

  حدیث‏ - 96/6/11

  سلام
  ببخشید دانشگاه بین الملل بهتر هست یا بزوهشگاه مواد و انرزی کرج؟
  رشته اهمیتی نداره
  فقط دانشگاه

  ممنون میشم جواب بدید
  سپاس

 • تصویر فرد

  خانم پور واحدی‏ - 96/6/11

  سلام منظورتون از دانشگاه بین الممل کدوم واحد هست 
  قزوین؟

 • تصویر فرد

  جهاد‏ - 96/5/30

  با ۴۳000 ایارشته حقوق ارشد ازادیا خودگردان قبول میشم

 • تصویر فرد

  jahad‏ - 96/5/30

  با ۴۳000 ایارشته حقوق ارشد ازادیا خودگردان قبول میشم

 • تصویر فرد

  فاطمه عسکری‏ - 96/5/28

  سلام توروخدا تا سکته نکردم جواب منم برین .رتبم شده 165 .به نظرتون شبانه دانشگاه تهران رو میارم ؟
  روزانه های دانشکاههای تران 68 نفر وشبانه هاش 19 نفره .من انتخب اول روزدم روزانه تهران ودوم رو دومم رو زدم شبانه دانشگاه تهران. . ممنون میشم جوابمو بدین

 • تصویر فرد

  خانم پور واحدی‏ - 96/5/29

  سلام بله میارید

 • تصویر فرد

  فاطمه‏ - 96/5/28

  سلام من اززیر7مجازم رتبه داوطلبم1716هست آیامن شانس قبولی شبانه تبریزتا رشته مهندسی پزشکی دارم؟خوواهشاجواب بدین ممنونم.

 • تصویر فرد

  نیما‏ - 96/5/26

  سلام، وقت بخیر
  تخفیف صد در صدی برای رتبه های زیر هزار، برای ارشد هم شامل میشه یا فقط کارشناسی؟

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 96/5/26

  سلام با وضعيت گرايش آي تي امسال و رتبه ١٢٠٠٠ اميد قبولي ارشد آزاد در شهرستان ها داشته باشيم؟
  البته امسال ادغام شده بود و مشخص نيست ولي در هر صورت شما تجربه بيشتري داريد.

 • تصویر فرد

  حسین‏ - 96/5/25

  ببخشید من با تراز 8100 با سهمیه 5 دصدی ایثارگران دانشگاه ازاد پزشکی دندان دارو قبول میشم؟؟؟با تشکر

 • تصویر فرد

  عباس‏ - 96/5/25

  سلام من با 32 هزار و خورده ای دانشگاه ازاد تهران و کرج چی قبول میشم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 • تصویر فرد

  سعیده‏ - 96/5/24

  سلام خسته نباشید ممنون از اطلاعات مفیدتون میخواستم بدونم دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین شهریه داره ؟اخه تو دفترچه زده روزانه🤔

 • تصویر فرد

  علی‏ - 96/5/23

  سلام.ببخشید میدونید دانشگاه ازاد پرسالری ترمی چنده؟

 • تصویر فرد

  یاسین‏ - 96/5/21

  سلام .. من دیپلم دارم .. امشال کنکور دادم ولی خب رتبم خوب نشد.. میخوام تا کارشناسی حسابداری بدون ازمون بخونم.. باید تو سایت azmoon اول کاردانی ثبت نام کنم و بعد گرفتن دیپلم بعد کارشناسی یا میتونم از همین الان کارشناسی ثبت نام کنم،؟؟

 • تصویر فرد

  miss ‏ - 96/5/13

  سلام وقتتون بخیر الان من رتبه ارشدم با سهمیه رزمندگان شده 4 ..احتمالش هست دانشگاه تهران یا بهشتی بیارم یکی راهنمایی کنه لطفا

 • تصویر فرد

  رزا‏ - 96/4/23

  سلام ما باید از کجا بدانیم کدام رشته های مورد تایید وزارت علوم است برای مثال رشته های فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر واحد الکترونیکی مورد تایید وزارت علوم است

 • تصویر فرد

  nika‏ - 96/4/22

  سلام من در دانشگاه آزاد درس میخوانم و معدلم تا این ترم بالای18 بوده آیا میتونم از دانشگاه آزاد به دولتی بروم ؟ از رشته های بدون آزمون کارشناسی ارشد دولتی استفاده کنم؟ یا فقط در ازاد باید باشم؟

 • تصویر فرد

  خانم پور واحدی‏ - 96/4/24

  سلام نمی تونید رشته های استعداد درخشان ثبت نام کنید

 • تصویر فرد

  دیبا حسنی‏ - 96/4/17

  سلام خسته نباشید.
  میخواستم بدونم برای قبولی ارشد آلی روزانه اصفهان رتبه باید در چه بازه ای باشه؟

 • تصویر فرد

  علیرضا‏ - 96/4/16

  سلام با رتبه 177 جزا روزانه یا شبانه کجا میتونم قبول شم؟ خواهش میکنم بگید

 • تصویر فرد

  نگار شایسته‏ - 96/4/16

  با سلام
  یه سوال داشتم ممنون میشم اگه کسی میدونه جواب بئه
  اگه تو ارشد دانشگاه ازاد رشته ای قبول بشی میشه رفت اولویت بعدی یا نه؟
  مثلا من اولویت اولم همدان باشه و قبول بشم بعد اولویت سوم فرضا زنجان باشه آیا اگه حد نصاب رو برسونم میشه تغییر داد ؟

 • تصویر فرد

  احمد شرفه مناطی‏ - 96/4/14

  سلام رتبل درارشدعمران 5190شهیدچمران اهوازروزانه قبول میشم

 • تصویر فرد

  محمد با‏ - 96/4/12

  سلام میخواستم بدونم با 578 طراحی کاربردی خواجه قبولم یا نه ؟ آخه شاغلم و بالاتر از انتخاب مد نظرم که قزوینه گذاشتمش و با توجه به اینکه دیگه اصلاحیه وجود نداره دوست ندارم قبول شم .ممنون میشم کسی بهم جواب بده

 • تصویر فرد

  الهه فروغی‏ - 96/4/12

  نرم افزار خطا میدهد - من با نمره کل 2965 و رتبه 4951 رشته کد 1148- مدیریت کسب و کار و امور شهری شانس قبولی در شبانه دارم؟
  با تشکر از سایت فوق العادتون

 • تصویر فرد

  الهه فروغی‏ - 96/4/12

  سلام
  من با نمره کل 2965 در کد رشته 1148-مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری مجاز شده ام و الان جهت مصاحبه به دانشگاه مالک اشتر دعوت شده ام. با توجه به اینکه انتخاب آخرم دانشگاه مالک اشتر بوده است آیا امکان قبولی در انتخاب های بالاتر با این تراز وجود دارد یا همین مصاحبه را شرکت کنم؟

 • تصویر فرد

  احمد شرفه مناطی‏ - 96/4/12

  سلام ارشدعمران رتبم 5190میشه روزانه شهیدچمران قبول شدشبانه نداره

 • تصویر فرد

  باران‏ - 96/4/11

  سلام مجدد
  شهریه کل ارشد دوره شبانه رشته زیست فناوری در دانشگاه مالک اشتر چقدر میشه؟ آیا امکانش هست شهریه بعد از تمام تحصیل پرداخت بشه؟ یعنی ممکنه دانشگاه چنین تسهیلی رو فراهم کنه؟

 • تصویر فرد

  باران‏ - 96/4/11

  سلام
  برای مصاحبه ی دانشگاه مالک اشتر رشته ی زیست فناوری شبانه دعوت شدم. آیا اگه در مصاحبه قبول شدم دانشگاه ثبت نام کنم؟ ارزششو داره یا نه؟
  ممنونم

 • تصویر فرد

  Afshin‏ - 96/4/7

  سلام من رشته برق رو امتحان دادم اما ميخوام مديريت انتخاب رشته كنم ميتونم؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/4/8

  سلام. خیر نمی تونید.

 • تصویر فرد

  صادق ‏ - 96/4/7

  سلام.با رتبه ۳۸۲۱ گرایش حقوق جزا شانس قبولی در دانشگاه آزاد واحد مشهد چقدره!!!!

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/4/7

  سلام.
  از نرم افزار رایگان انتخاب رشته آزاد استفاده کنید.
  به ادرس: final.3gaam.com

 • تصویر فرد

  niloo‏ - 96/4/5

  سلام .من رشته ام نقشه برداری رتبم شده 382 تراز 3377 با سهمیه شبانه تهران قبول میشم؟؟؟

 • تصویر فرد

  fatemeh azadeh‏ - 96/4/5

  سلام خسته نباشيد دو سوال داشتم١/براي انجام انتخاب رشته سيستمي شما انجام دادم اما ننوشته بود چه زماني براي پاسخ اقدام كنيم و كجا؟
  سوال دومم در رابطه با رشته هست من خودم ليسانس شهر سازي دارم ايا براي ارشد رشته اي تحت عنوان شهرسازي هست؟يا همون طراحي شهري و برنامه ريزي هست؟

 • تصویر فرد

  سیما‏ - 96/4/4

  سلام من ارشد شبانه تهیه کنندگی و تهیه کنندگی و سردبیری رادیو رو انتخاب کردم.الان برای مصاحبه و چندبرابر ظرفیت توی سنجش رفتم نوشته نیست قبول شدم یا نشدم.چکار کنم؟کمکم کنید

 • تصویر فرد

  امیری‏ - 96/4/3

  سلام با رتبه 700 صنایع غذایی و اخرین رتبه مجاز 4880 میتونم امیدوار به قبولی موسسات غیرانتفایی مثل گرگان و قائم شهر ومحمود اباد باشم ممنون میشم جوابم بدین .مرسی

 • تصویر فرد

  niloofar‏ - 96/3/31

  سلام .من شبانه مجاز به انتخاب رشته شدم سهمیه شاگرد اولیم اعمال میشه یانه؟؟؟؟احتمال قبولی شبانه هست یانه؟؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/31

  سلام. بله اعمال میشه. شانس قبولیتون بستگی به رتبه تون داره.

 • تصویر فرد

  محمد ب‏ - 96/3/29

  سلام من رتبه ۱۰ مهندسی طراحی محیط زیست رو آوردم رتبه آخرین نفر ۴۵ هست کجاها قبول می شم؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  سلام. شانس خوبی برای شبانه دانشگاه رنک اول دارید.

 • تصویر فرد

  افشین‏ - 96/3/28

  سلام
  برای کد رشته های خاص (امام حسین و مالک اشتر)چندتا میتونیم انتخاب کنیم شبانه ها جدا حساب میشن؟

 • تصویر فرد

  خانم پور واحدی‏ - 96/3/28

  سلام در 100 کد رشته مجموعاً فقط دوتا میتونید انتخاب کنید

 • تصویر فرد

  نگار کیا‏ - 96/3/26

  سلام من مهندسی محیط زیست رتبم ۵۰ شده میخپاستم ببینم میتونم با انتخاب اول روزانه تربیت مدرس آلودگی قبول شم؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/27

  سلام. این رشته جزء رشته هایی که براش اطلاعات خوبی داشته باشیم بوده و متاسفانه نمی تونیم اطلاعات دقیق بهتون بدیم.

 • تصویر فرد

  نازنین‏ - 96/3/26

  سلام خسته نباشید برای قبولی کارشناسی ارشد مهندسی مواد در دانشگاه مالک اشتر اصفهان واقع در شاهین شهر چه رتبه ایی لازم است ممنون میشم پاسخ بدین

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  سلام. سوالتون رو در اتاق فکر مطرح کنید.

 • تصویر فرد

  سید مجتبی‏ - 96/3/26

  سلام
  من در گروه مجموعه مدیریت برای تمامی کد ضریب ها به غیر از روزانه بقیه دانشگاه ها مجاز شدم
  انتخاب اولم باید چی باشه، انتخاب اول چقدر مهمه؟؟یا بهتره بگم ترتیب انتخاب ها؟
  رتبم خیلی خرابه
  مثلا اگر انتخاب های اولم رو نوبت دوم دانشگاه های معتبر بزنم که میدونم قبول نمیشم، شانسم رو برای پیام نور از دست میدم

  ممنون میشم اگر پاسخ بدین

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. نه از دست نمی دید. بهتره همون انتخابهای دانشگاههای معتبر شبانه رو بذارید اول.

 • تصویر فرد

  ارشد‏ - 96/3/25

  این قیمت هایی که برای ارشد گذاشتین درسته؟مدرسان یه چیز دیگه نوشته برای علوم انسانی ارشد

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  علوم انسانی تو ارشد کمترین میزان شهریه رو داره.

 • تصویر فرد

  فائزه‏ - 96/3/25

  سلام میخاستم بپرسم رشته آمار گرایش آمار ریاضی با رتبه 315 احتمال قبولیم در دانشگاه جمران اهواز چقدره؟خواهشا جواب بدین

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. لطفا از نرم افزار انتخاب رشته استفاده کنید.
  به آدرس: final.3gaam.com

 • تصویر فرد

  ن/فيروزي‏ - 96/3/24

  سلام و خداقوت
  پيرو سوال فوق
  مجموعه برنامه ريزي شهري،منطقه اي و مديريت شهري با رتبه ١١٠٥ احتمال قبولي در كدام دانشگاه رو دارم
  ضمنا فرق پرديس با سراسري بجز شهريه در چي هست؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. لطفا از نرم افزار انتخاب رشته استفاده کنید.
  به آدرس: final.3gaam.com

 • تصویر فرد

  حديث‏ - 96/3/24

  ازنرم افزارانتخاب رشته خارج شدم چجوري دوباره وارد بشم؟؟؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  با استفاده از کد رهگیری که سیستم همون اول بهتون داد

 • تصویر فرد

  sara‏ - 96/3/24

  سلام من رشته ام شیمیه ارشد تو تجزیه رتبه ام 2511شدم روزانه کجا قبول میشم با این رتبه؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. لطفا از نرم افزار انتخاب رشته استفاده کنید.
  به آدرس: final.3gaam.com

 • تصویر فرد

  عاطفه‏ - 96/3/24

  سلام چرا رشته ی نقشه برداری یا سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی رو ندارین برای مشاوره؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. متاسفانه این رشته ها رو 3گام امسال ساپورت نمی کنه.

 • تصویر فرد

  مونا‏ - 96/3/24

  سلام اگ میشه زود جوابمو بدین به نظرتون روزانه تربیت مدرس یا شبانه تهران؟ در رشته هنر موندم کدومو بالاتر بزنم تو انتخاب رشته

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. کدوم گرایش هنر؟ پژوهش هنر؟

 • تصویر فرد

  حامد‏ - 96/3/23

  سلام. خسته نباشید.
  دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ، رشته های روزانش هم پولی هست؟!

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. خیر

 • تصویر فرد

  کنعان‏ - 96/3/23

  سلام در صورت کد ضریب 3 مجاز باشم نمیتونم پیام نور یا غیر انتفاعی در ضریب یک انتخاب کنم؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. اگر در دوره غیر روزانه اش هم مجاز نیستید نه نمی تونید.

 • تصویر فرد

  نگار‏ - 96/3/22

  سلام وقتتون بخیر.اگه مصاحبه دانشگاه های خاص مثل مالک اشتر را قبول نشویم چه اتفاقی میافتد.باید سال بعد دوباره کنکور بدیم یا سراغ بقیه انتخاب های ما میروند؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. سراغ بقیه انتخابهاتون می رن

 • تصویر فرد

  کاظمی‏ - 96/3/22

  من امروز رفتم دانشگاه گفتن ساطمان سنجش هنوز فیلدش رو باز نکرده و خودشون یوزر پسورد محرمانه اواخر تیرماه می فرستن؟
  راست می گن اینا ؟؟؟؟؟؟ چون مسئولان ما خیلی تنبلن
  من از کجا پیگیر شم/؟؟
  لطفا جوابم رو بدید حیاتی هستش

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. یوزرنیم و پسورد محرمانه ای برای انتخاب رشته در کا رنیست و با همون اطلاعات شماره پرونده و داوطلبی می تونید برا یانتخاب رشته اقدام کنید.

 • تصویر فرد

  کاظمی‏ - 96/3/22

  من امروز رفتم دانشگاه گفتن ساطمان سنجش هنوز فیلدش رو باز نکرده و خودشون یوزر پسورد محرمانه اواخر تیرماه می فرستن؟
  راست می گن اینا ؟؟؟؟؟؟ چون مسئولان ما خیلی تنبلن
  من از کجا پیگیر شم/؟؟
  لطفا جوابم رو بدید حیاتی هستش

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  چنین چیزی صحت نداره.

 • تصویر فرد

  علیرضا‏ - 96/3/22

  سلام بنظرتون با رتبه 739 خاک شیراز رو برم یا سازه دریایی تربیت مدرس ,خواجه نصیر یا علم و صنعت.خاک شیراز یا سازه دریایی یکی از این یه تا.ممنون میشم جوابم بدید

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. این سوال خیلی تخصصیه و بهتره از مشاور تخصصیتون کمک بگیرید.

 • تصویر فرد

  محمد رضا ب‏ - 96/3/22

  با سلام
  من رتبه ۱۰ مهندسی طراحی محیط زیست آوردم فقط دانشگاه تهران این رشته رو داره و با ظرفیت روزانه ۵ نفر نوبت دوم ۵ نفر و پردیس ۱۱ نفر، به نظرتون شانسم برای قبولی در روزانه و شبانه چطوریه؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. شانستون بالاست. نگران نباشید.

 • تصویر فرد

  مصطفی ‏ - 96/3/22

  سلام
  نوبت دوم همون دولتی شبانس؟ (واسه ارشد)
  واسه دفترچه انتخاب رشته و شهر دانشگاه آزاد ب چه سایتی مراجعه کنیم؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. بله نوب دوم همون شبانه است.
  هنوز دفترچه آزاد نیومده ولی باید به سایت azmoom . org مراجعه کنید

 • تصویر فرد

  مائده‏ - 96/3/21

  سلام
  سوال من این است که برای انتخاب رشته میتوانم دو گرایش متفاوت را انتخا کنم؟
  مثلا انتخاب اول تا دهم مدیریت مالی انتخاب های بعدی مدیریت بازرگانی باشد؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. بله می تونید.

 • تصویر فرد

  A.pasha‏ - 96/3/20

  سلام خسته نباشید
  میخواستم راجع به مهندسی پلاسما بپرسم
  این رشته کلا حذف شده یا همون فیزیک پلاسماست؟!

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. همون فیزیک پلاسماست احتمالا

 • تصویر فرد

  معصومه فتحی‏ - 96/3/20

  سلام رتبه ۳۹هزار روانشاسی احتمال قبولی در یکی از دانشگاههای پیام نور ازاد غیر انتفاعی شبانه ازاد را دارم البته روانشنایی بالینی میخوان

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. لطفا از نرم افزار انتخاب رشته استفاده کنید.
  به آدرس: final.3gaam.com

 • تصویر فرد

  شیدان ‏ - 96/3/20

  سلام من ازمون کنکورارشد رتبه درسهمیه ١۵٩٩دررشته مدیریت دولتی کسب کردم وروزانه مجازشدم واخرین رتبه ١٦٧٧هس برانوبت روزانه ایا احتمال قبولیم روزانه زاهدان یا دانشگاههای دیگه هست ؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. لطفا از نرم افزار انتخاب رشته استفاده کنید.
  به آدرس: final.3gaam.com

 • تصویر فرد

  صالح‏ - 96/3/20

  ببخشید با رتبه 62 علوم جانوری بیوسیستماتیک تهران میشه اورد؟یا دانشگاه دیگ تو تهران

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. این سوال نیاز به مشاوره تخصصی داره.

 • تصویر فرد

  طیما‏ - 96/3/20

  سلام با رتبه ۲۵۰۰ آموزش کجا قبول میشم؟
  غیرانتفاعی نه
  پیام نور تهران قبول میشم؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. لطفا از نرم افزار انتخاب رشته استفاده کنید.
  به آدرس: final.3gaam.com

 • تصویر فرد

  سمانه‏ - 96/3/20

  من حسابداری خوندم.ارشد شبانه بهتره یا ارشد پیام نور؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  شبانه

 • تصویر فرد

  شعیب رضایی‏ - 96/3/19

  سلام، من با سهمیه آزاد روزانه، نوبت دوم،غیرانتفاعی،پردیس، پیام نور و دانشگاه آزاد مجاز به انتخاب رشته هستم؛
  رتبه در سهمیه روزانه: ۱۹۹۲
  آخرین رتبه مجاز روزانه: ۲۳۹۲
  دانشگاه سنندج قبول میشم؟
  یا اصلا کجا قبول میشم؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. لطفا از نرم افزار انتخاب رشته استفاده کنید.
  به آدرس: final.3gaam.com

 • تصویر فرد

  Ali Reza‏ - 96/3/19

  سلام از روی کارنامه چجوری بفهمیم در دوره های شبانه مجاز شده ایم؟؟؟؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. اگر در دوره های غیر روزانه زده مجاز یعنی می تونید شبانه ها رو هم انتخاب کنید.

 • تصویر فرد

  sarvenaz‏ - 96/3/19

  آخرین رتبه قبولی پارسال پردیس خودگردان دانشگاه تهران واحد البرز ارشد مهندسی معماری چند بوده؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. لطفا از نرم افزار انتخاب رشته استفاده کنید.
  به آدرس: final.3gaam.com

 • تصویر فرد

  اتنا‏ - 96/3/18

  سلام
  میخاستم بدونم اگر در دو رشته شرکت کرده باشیم و در هر دو مجاز شده باشیم در زمان انتخاب رشته کدهای مربوط به هر دو رشته را در یک صفحه وارد میکنیم (مثل دوره کارشناسی) یا دو انتخاب رشته ی جدا داریم؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. بله درسته

 • تصویر فرد

  فرنوش‏ - 96/3/18

  سلام ببخشید در خصوص کارشناسی ارشد حقوق میخواستم بدونم ایا دانشگاهی پذیرش نیمه حضوری هم داره؟ممنون میشم راهنمایی بفرماید و هم چنین در خصوص رشته حقوق نفت و گاز که مدرک معتبر زبان مورد نیاز هست ممنون میشم راهنمایی کنید دقیقا چه مدرکی از کجا و با چه نمره ای؟ خیلی ممنون

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. نیمه حضوری ا زدوره های سراسری حذف شده متاسفانه. در اون زمینه هم بهتره سوالتون رو در اتاق فکر مطرح کنید.

 • تصویر فرد

  وحید‏ - 96/3/18

  سلام خسته نباشید
  میشه بگید شهریه های دانشگاه های تهران مثل امیر کبیر و علم وصنعت و...در دوره های شبانه چقدره؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. تقریبا به نزدیکی سه در رشته های فنی مهندسی میرسه. علوم انسانی ارزونتره

 • تصویر فرد

  دنیا‏ - 96/3/18

  سلام ،شهریه های نوبت‌دوم خیلی بالاست،،و من چاره ایی ندارم جز اینکه شبانه بزنم،،آیا از تسهیلات دانشجویی خبر دارید؟؟آیا از ترم اول تا آخر وام میدهند ک‌ب مشکل نخورم؟؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/27

  سلام. تا اونجایی که بچه ها در سالهای گذشته یه ما اطلاع دادند وام بهتون از اول م یدن تا ترم آخر.

 • تصویر فرد

  علی‏ - 96/3/17

  سلام
  دوستان از گرایش مدیریت کسب و کار mba که تقریبا 7 تا گرایشن،کدومشون بهتره ?? کمک کنید میخوام واسه یه سرباز که خودش نمیتونه ثبت نام کنن ،منم اشنایی ندارم

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/27

  اکثرا می رن سراغ استراتژیک و بازاریابی

 • تصویر فرد

  sahar‏ - 96/3/17

  سلام رتبه م410شده اخرین رتبه قبولی هم1500 هستش رشته علوم جغرافیایی گرایش برنامه ریزی شهری.ایا روزانه قبول میشم؟هرشهریم باشه مهم نیس توروخدا جواب بدین

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  سلام. بله قبول میشید.

 • تصویر فرد

  فرشته‏ - 96/3/17

  سلام خسته نباشيد
  من با رتبه ي ١٦٢ مجموعه فلسفه ، ضريب يك ، فلسفه ي هنر علامه رو ميارم؟
  خواهش ميكنم جواب بديد

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  سلام. در این رشته اطلاعات کاملی نداریم.

 • تصویر فرد

  زیبا‏ - 96/3/16

  رتبه 5000احتمالی قبولی در شبانه را دارد

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  سلام. چه رشته و گرایشی؟

 • تصویر فرد

  صادق سیف زاده ‏ - 96/3/16

  سلام.با رتبه۳۸۲۱در گرایش حقوق جزا فقط در دوره های غیر روزانه مجاز شدم
  میخواستم بدونم دوره های مجازی و پیام نور کدومشون از ارزانتر و از لحاظ کیفیات آموزشی و اعتبار مدرک بهترم
  آیا بنده با این رتبه شانس قبولی در دوره مجازی کارشناسی ارشد رادارم!!!!

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  سلام. بله شانس مجازی دولتی رو دارید. از نظر کیفیت مجازی دولتی باز بهتر از پیام نوره.

 • تصویر فرد

  Naderi‏ - 96/3/16

  سلام با رتبه ۷۵۰۰ارشد عمران میتونم جایی شبانه قبول شم؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  سلام. بله می تونید.

 • تصویر فرد

  سحر‏ - 96/3/16

  سلام با رتبه ۲۳۰۰در رشته حقوق خصوصی ایا میشه دانشگاه غیر انتفاعی قبول شد ؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  سلام. بله میشه.

 • تصویر فرد

  majid‏ - 96/3/16

  سلام
  میخواستم بدونم نرم افزار تخمین رشته و دانشگاه 3گام، قبولی در پردیس رو هم شامل میشه یا فقط روزانه و شبانه رو اعلام میکنه؟
  و اینکه برای شهریه ی پردیس که نوشتین کل دوره منظور 2 سال تحصیل هست یا برای هر ترم؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  سلام. بله همه دوره ها به غیر از آزاد رو شامل میشه که برای آزاد همنرم افزار رایگان خواهیم داشت.
  منظور باری هر ترم هست.

 • تصویر فرد

  ساره‏ - 96/3/16

  سلام من رتبه ام در کنکور ۹۶، ۷۷۶ شد در رشته پژوهش هنر امکان قبولی در کدوم دانشگاه هست و اینکه دانشگاه پیام نور شرق بهتره یا علم و فرهنگ‌.

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  سلام. درباهر این رشته اطلاعا جامع و دقیقی در دست نیست ولی علم و فرهنگ قطعا بهتره.

 • تصویر فرد

  ن-فيروزي‏ - 96/3/16

  عرض سلام و خداقوت
  ليسانس مديريت بازرگاني از دانشگاه ازاد اسلامي واحد امارات دارم،كنكور ارشد رتبه ٣٦٢٢ مجموعه برنامه ريزي شهري-منطقه اي و مديريت شهري كه رشته دومم بود اوردم ،جنوب كشور هستم و نهايتا استان فارس تمايل به ادامه تحصيل دارم شانس قبولي در كدام دانشگاه رو دارم

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  سلام. روزانه و شبانه شانس پایینی دارید باید به آزاد و غیرانتفاعی و پیام نور امید داشته باشید.

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 96/3/16

  سلام خسته نباشيد
  من موقع ثبت نام تاريخ فارغ التحصيلي رو ٩٦/٤ زدم و الان ترم آخر هستم اگر درسي رو اين ترم بيوفتم و فارغ التحصيلي بنده براي شهريور ثبت بشه مشكلي در روند ثبت نام ارشد پيش مياد يا خير ؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  سلام. مشکلی براتون پیش نمیاد.

 • تصویر فرد

  بختیار صالحی‏ - 96/3/16

  سلام ببخشید من رشتم مکانیک می باشد ایا با رتبه 1500 روزانه کجا احتمال قبولی دارم لطفا راهنمای کنید ممنون

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  سلام. د رگرایش طراحی و تبدیل برا یشبانه دانشگاههای درجه دو روزانه دانشگاههای درجه سه شانس دارید.

 • تصویر فرد

  اهورا‏ - 96/3/16

  باسلام خدمت مشاور محترم
  من درکنکور ارشد سال۹۶در رشته ی علوم اجتماعی زیر گروه جامعه شناسی رتبه ی ۲۸۳ودر زیر گروه پژوهش رتبه ی ۴۲۷ شدم.میخواستم ببینم امکان قبولی در دوره های روزانه در په دانشگاه هایی را دارم.باسپاس

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  ار از نرم افزار استفاده کرده باشید به طور کامل پاسخ این سوالتون رو می تونید مشاهده کنید.

 • تصویر فرد

  MAHDI‏ - 96/3/16

  سلام میخواستم بدونم شهریه حسابداری نوبت دوم دانشگاه سراسری چند درمیاد ودانشگاه ازاد وپردیس خود گردان

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  سلام. در همین مطلب در بخش شهریه ها اعلام شده.

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد